Služby

Doprava

Nabízíme dopravu volně ložených krmných směsí i pytlovaných krmiv po celé republice.

Další možností je nakoupit krmné směsi pro hospodářská zvířata u našich smluvních partnerů, kterým směsi přeprodáváme. Podívejte se na mapu, jestli není některý z obchodů blízko Vás.


Laboratoř

Našim zákazníkům nabízíme provedení laboratorní analýzy u obilovin, olejnin, pícnin a dalších komodit. Laboratorními testy pravidelně ověřujeme kvalitu našich krmných směsí i přijatých komodit.


Poradenství

K nejvyšším prioritám naší společnosti patří poskytování kompletního poradenství. Poradenství zajišťují odborní pracovníci s mnoholetou praxí, a to nejenom v krmivářském oboru, ale také v prvovýrobě. Na základě našich dlouholetých zkušeností a nejnovějších poznatků jsme schopni společně s Vámi chovateli určit správný směr, kterým by se měla ubírat Vaše každodenní snaha o co možná nejlepší ekonomický výsledek.

Do komplexu poradenství patří: